لذت اول قرن

هزار و چهارصد تازه متولد شده، تاتی‌تاتی‌هایش را شروع کرده است، راه می‌رود، بزرگ و بزرگتر می‌شود. اینکه برایمان چه هدیه‌هایی را پیش‌کش خواهد کرد،…

هدف

آیا در زندگی هدفی داری؟ هدفی که صبح‌ها قلقلکت دهد و خواب شیرین را از چشمانت برباید، هدفی که شوری در درونت بجوشاند، هدفی که…