درباره من

من ویدا منصوری. متولد پاییز 63. متاهل. مادر یک پسر شش ساله و یک دختر سه ساله.لیسانس حقوق. عاشق خواندن و نوشتن.

از سیزده سالگی شروع کردم به نوشتن روزگارم و از این که  لحظه‌هایم را در دفترهای کوچک و بزرگ حبس کرده‌ام بسیار خوشحالم. تنها محبوسانی که از دیدنشان میشود لذت برد، همین کلماتی هستند که گذشته‌ام را حفظ کرده‌اند.  با نوشتن است که احساس رشد میکنم و تا هستم امیدوارم بتوانم بنویسم.