حرف حق

یکی از گوشواره‌هایم ناخواسته افتاد، عجله‌ای که داشتم باعث شد روی اوپن آشپزخانه رهایش کنم، تا در فرصت مناسب دوباره گوشم کنم، و بکلی فراموشش…

دوستی

دوستی در روز دهم ژوئن سال2004 در توکیو، مرده‌ای را که جامه‌ی خواب بر تن داشت، پیدا کردند. فکر می‌کنم بیشتر کسانی که با جامه‌ی…